วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง
วัดเจดีย์ซาวหลังตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง บนถนนลำปาง-แจ้ห่ม เป็นวัดที่งดงามแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง ซาวเป็น ภาษาเหนือ หมายถึง 20 หลัง เป็นภาษาเหนือเช่นกันหมายถึงองค์ เมื่อรวมกันเป็นวัดเจดีย์ซาวหลัง จึงหมายถึง วัดที่มีเจดีย์ 20 องค์ วัดนี้เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปางสร้างแต่โบราณ ทรงคุณค่าทั้งทาง ด้านประวัติ ศาสตร์และโบราณวัตถุ จากหลักฐานการขุดพบพระเครื่องสมัยหริภุญชัยที่องค์พระเจดีย์ ทำให้สันนิษฐานได้ว่า วัดนี้สร้างมานานกว่าพันปี เจดีย์แต่ละองค์เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเจดีย์พม่าขนาดเล็ก มีสีทองเป็นประกาย ตั้งอยู่บนฐานเหลี่ยม ยอดเจดีย์ตกแต่งประดับด้วยฉัตรอย่างสวยงาม มีความเชื่อกันว่าภายใน แต่ละเจดีย์มี พระเกศาธาตุบรรจุอยู่

นอกจากองค์พระธาตุเจดีย์ซาวแล้วสิ่งที่น่าชมภายในวัดคือ ศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่า ข้างหมู่พระเจดีย์มีวิหาร หลังเล็ก ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน ชาวบ้านเรียกว่า พระเจ้าทันใจ click

พระอุโบสถหลังใหญ่ซึ่งประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม บานประตู ทั้งสามเป็น ของโบราณเขียนลวดลายรดน้ำละเอียดสวยงาม เสาซุ้มประตูหน้าต่างประดับลวดลายกระจกสีเป็น ลักษณะศิลปะสมัยใหม่ และที่ศาลาการเปรียญเรือนไม้ชั้นเดียวด้านหลังพระอุโบสถ ได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดง โบราณวัตถุที่ชาวบ้านนำมาถวาย นอกจากนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2526 ชาวบ้านได้ขุดพบพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์หนัก 100 บาทสองสลึง มามอบให้แก่ทางวัดซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่า พระแสนแซ่ทองคำ เป็นพระพุทธรูปปางมาร วิชัย ศิลปะสมัยล้านนา ลักษณะพิเศษของพระพุทธรูปองค์นี้คือ สามารถถอดออกเป็นชั้นส่วนต่างๆ แล้วประกอบ กลับเข้าไปใหม่ได้พระพุทธรูปทองคำองค์แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติ
การเดินทางไปวัดเจดีย์ซาวหลัง
จากตัวเมืองลำปางข้ามสะพานรัษฎาภิเศก ตรงไปถึงสี่แยกโรงฆ่าสัตว์ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1035 ผ่านสุสานไตรลักษณ์ไปราว 1.5 กม. จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ 1 กม. วัดเจดีย์ซาวหลังอยู่ทางซ้ายมือ
6531

บทความและเรื่องราวท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
20 ที่พักลำปาง
15 ที่เที่ยวเด็ด เมื่อมาเยือนลำปาง
เดอะโคโค่ นครลำปาง
เที่ยวเมืองงาว เมืองง้าวเงิน ลำปาง
รีวิวร้านอาหารครัวมุกดา ลำปาง
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
รถม้าลำปาง
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
วัดเจดีย์ซาวหลัง
ถนนคนเดินกาดกองต้า
เขื่อนกิ่วลม
วัดพระธาตุเสด็จ
วัดศรีรองเมือง
วัดศาลาลอย
วัดพระธาตุลำปางหลวง
ฟาร์มแกะ Hug you
วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์
พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี
บ้านเสานัก ลำปาง
วัดศรีชุม
งาว ลำปาง
วัดพระธาตุตจองปิง
วัดเสลารัตนปัพพตาราม
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
สวนป่าทุ่งเกวียน
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
วัดปงยางคก
เหมืองลิกไนต์
ศาลเจ้าพ่อประตูผา
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
บ้านจ้างหลวง
ศาลเจ้าพ่อประตูผา
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
บ้านจ้างหลวง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
เทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง