ข้อมูลทั่วไปจังหวัดลำปาง

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดลำปาง
ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์ โดยสันนิษฐาน ว่ามีผู้คน อยู่อาศัยตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้มาตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 1000 เนื่องจากมีการค้นพบกลองมโหระทึกทำด้วย ทองสัมฤทธิ์ที่ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองฯ ซึ่งเป็นโลหะชนิดที่มีใช้กันอยู่ในยุคสัมฤทธิ์หรือยุคโลหะตอนต้น อันเป็น ยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเอง อุตรดิตถ์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์ ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม และเป็นบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ขุนศึกคู่บารมีของสมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช ก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตัวเมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบันนี้เป็นเพียงตำบลชื่อ “บางโพธิ์ท่าอิฐ” ที่ขึ้นอยู่กับเมืองพิชัย แต่เนื่องจากในสมัยนั้น เมื่อพ่อค้าจะนำสินค้าจากเมืองหลวงพระบาง น่าน หรือเมืองทางเหนืออื่นๆ ไปขายทางใต้ เช่น พิษณุโลก นครสวรรค์ อยุธยา กรุงเทพฯ หรือจะนำสินค้าจากทางใต้ ขึ้นเหนือ ก็ต้องแวะพักกันตามท่าน้ำจอดเรือของบางโพธิ์ท่าอิฐ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรม ตลอดจนการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนต่างๆ ตามแนวลำน้ำขึ้น บางโพธิ์ท่าอิฐซึ่งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำ น่านมีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงในสมัยของรัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะตำบล บางโพธิ์ท่าอิฐขึ้นเป็นเมือง “อุตรดิตถ์” ซึ่งมีความหมายว่า “ท่าน้ำแห่งทิศเหนือ” แต่ยังคงขึ้นกับเมืองพิชัยอยู่ ต่อมา ในสมัยรัชกาลที่ 6 เมืองอุตรดิตถ์มีความเจริญขึ้นมากกว่าเมืองพิชัย จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด และเมือง พิชัยเลื่อนลงไปเป็นอำเภอหนึ่ง ขึ้นกับจังหวัดอุตรดิตถ์จนถึงทุกวันนี้
89
ติดตามไปด้วยกันใน Facebook

บทความและเรื่องราวท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
20 ที่พักลำปาง
15 ที่เที่ยวเด็ด เมื่อมาเยือนลำปาง
เดอะโคโค่ นครลำปาง
เที่ยวเมืองงาว เมืองง้าวเงิน ลำปาง
รีวิวร้านอาหารครัวมุกดา ลำปาง
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
รถม้าลำปาง
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
วัดเจดีย์ซาวหลัง
ถนนคนเดินกาดกองต้า
เขื่อนกิ่วลม
วัดพระธาตุเสด็จ
วัดศรีรองเมือง
วัดศาลาลอย
วัดพระธาตุลำปางหลวง
ฟาร์มแกะ Hug you
วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์
พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี
บ้านเสานัก ลำปาง
วัดศรีชุม
งาว ลำปาง
วัดพระธาตุตจองปิง
วัดเสลารัตนปัพพตาราม
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
สวนป่าทุ่งเกวียน
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
วัดปงยางคก
เหมืองลิกไนต์
ศาลเจ้าพ่อประตูผา
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
บ้านจ้างหลวง
ศาลเจ้าพ่อประตูผา
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
บ้านจ้างหลวง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
เทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง