ทุ่งกังหันลม

http://concretedriveway.info/map ทุ่งกังหันลม  อีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดแห่งเขาค้อที่สวยงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเพชรดำ จังหวัดเพชรบูรณ์   เมื่อเข้ามาในบริเวณแคมป์สนเพื่อไปยังเส้นทางท่องเที่ยวหลักบนเขาค้อ จะสามารถมองเห็นกำหันลมโดดเด่นได้อย่างง่ายได้  เนื่องจากจุดที่ตั้งของโครงการทุ่งกังหันลม อยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนที่ราบยอดเขาเนื้อที่ 350 ไร่  จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล

http://ceskaradost.cz/map การเดินทางมายังทุ่งกังหันลมใช้ทางเดียวกับหมู่บ้านเพชรดำ จากถนนสายหลัก 2196 หากมาจากแคมป์สนเลยแยกทุ่งสมอไป 3 กม. จะมีป้ายหมู่บ้านเพชรดำและป้ายบอกทางไปทุ่งกังหันลม  ให้เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 10 กม.ก็จะถึงทุ่งกังหันลม  หรืออาจจะใช้การนำทางจาก  google maps  ก็สะดวกมากนำทางไปถึงเช่นกัน  ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง ค่อนข้างสะดวก  แต่อาจมีความโค้งชันในบางช่วงแต่ไม่มากนัก   ก่อนถึงทุ่งกังหันลมจะได้พบเจอกับวิวระหว่างทางที่สวยงามมอง มองเห็นทุ่งกันหันลมอยู่ไม่ไกล

see more เมื่อมาถึงให้จอดรถไว้ที่มีลานจอดรถด้านหน้า  เพราะไม่อนุญาตให้นำรถเข้าไป โดยเสียค่าจอดรถคันละ 20 บาท จากนั้นเดินไปตรงบริเวณทางเข้าทุ่งกังหันลม ชำระเงินคนละ 40 บาท  เป็นค่ารถรางนำชมเป็นรอบๆ ใช้เวลาประมาณไม่เกิน  30 นาทีต่อรอบ  โดยจะมีจุดให้แวะชมวิวถ่ายภาพประมาณ  2 จุดใหญ่ๆ

บริเวณทางเข้าบริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว เป็นที่ตั้งของ  ไร่สตรอว์เบอร์รี่ GB   ช้างดอยโก๊ะ สตรอว์เบอร์รี่   ระหว่างรอรถรางมารับ ก็เดินชมวิวไปพลางๆ ก่อนได้ more info

click to see more ถัดลงไปจากช้างดอยโก๊ะ สตรอว์เบอร์รี่  คือ ระบียงกันหันลม ซึ่งสามารถชมวิวของกันหันลมได้อีกมุมหนึ่ง เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมองเห็นทิวน้อยใหญ่เขาเรียงรายสลับซับซ้อนอยู่เบื้องหน้า

ได้เวลานั่งรถรางเที่ยวกันแล้ว  วิวระหว่างทางภายในทุ่งกันหันลม มาเที่ยวในช่วงฤดูหนาว ฟ้าใสสวย ดอกหญ้าเริ่มกลายเป็นสีทอง see more

เส้นทางเดินรถภายในทุ่งกันหันลม เป็นเส้นทางดิน ฝุ่นเยอะพอสมควร พกผ้าปิดจมูกกันฝุ่นมาด้วยก็จะดี  ขอพี่คนขับจอดรถบริเวณนี้ซักครู่ เพื่อถ่ายภาพ ต้นกำหันลมสูงและใหญ่มาก  เมื่อพลังงานเต็มใบกังหันลมก็จะหยุดหมุน แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องการให้ผลิตไฟฟ้าเมื่อไหร่ก็จะหมุนต่อ http://bandarbola.net/map

please click for source นั่งรถรางมาจนถึงจุดแวะจุดแรก ซึ่งตั้งอยู่บนจุดที่สูงที่สุด มีป้ายทุ่งกันหันลม และเห็นวิวภูเขาและกังหันลมอยู่เบื้องหน้า ทุ่งกันหันลม  เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลมจากกังหันลมขนาดใหญ่จำนวน 24 ต้น บนเนื้อที่ประมาณ 350 ไร่ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 60 เมกกะวัตต์ ดำเนินงานโดย บริษัท เด็มโก้  สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลในทุกทิศทางเมื่ออยู่ในเขาค้อ  กังหันลมมีความสูง 110 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของวงพัดยาว 120 เมตร เป็นใบพัดกังหันลมที่มีขนาดยาวที่สุดในประเทศไทย ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าสะอาด สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อปีราว 140 ล้านหน่วย

ช่วงบ่ายตรงไปป้ายและกังหันลมจะย้อนแสงซักหน่อย ถ้าอยากให้ท้องฟ้าฝั่งนี้สีฟ้าใส ควรมาในช่วงเช้าค่ะ วิวรอบๆ  กว้างไกลสวยงาม